+421 905 254 027

Cookies

Úkon.sk s.r.o.

Základné informácie

 1. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení.
 2. Spoločnosť Úkon.sk s.r.o. používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies:
  • Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  • Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.
 3. Existuje aj iná klasifikácia súborov cookies:
  • Nevyhnutné cookies: Sú potrebné pre použiteľnosť stránky. Pomáhajú vytvárať webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu plnohodnotne fungovať bez týchto súborov cookies.
  • Štatistické cookies: Pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
  • Marketingové cookies: Používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Ich účelom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre konkrétnych užívateľov, a tým významnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
 4. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v spodnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.
 5. Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie.

Doplnkové informácie

 1. Webová stránka ukon.sk používa cookies, ktoré zbierajú a ukladajú informácie počas jej prehliadania. Cookies sa používajú na rôzne účely, napr. na zaznamenávanie voľby, ktorú užívateľ počas prehliadania webovej stránky vykonal alebo zaznamenávanie aktivity užívateľa počas prehliadania webovej stránky. Je možné ich používať aj na zapamätanie si ľubovoľných informácii, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov na webovej stránke. Ich používanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

  Podľa GDPR (rec. 30) sú cookies definované ako online identifikátory, ktoré sa v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu, a preto sú podľa GDPR považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ môže cookies používať iba so súhlasom používateľa. Používateľ môže udelený súhlas s cookies kedykoľvek odvolať. Každý užívateľ môže vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s použitím cookies pri návšteve webovej stránky prostredníctvom nástroja na spravovanie súhlasu (banner, CMP, lišta).

 2. Ak nechcete, aby sa zbierali súbory cookies, môžete použiť režim súkromného prehliadania (inkognito režim). V tomto režime sa informácie o navštívených webových stránkach, súbory cookies a iné údaje dočasne ukladajú len na vašom zariadení a automaticky sa vymažú po ukončení relácie. Režim súkromného prehliadania vám poskytuje určitú mieru dôvernosti a pomáha zabrániť ukladaniu údajov na vašom zariadení. Je však dôležité si uvedomiť, že nie je absolútnou zárukou súkromia a niektoré webové stránky môžu používať iné metódy sledovania, ktoré nezávisia od režimu súkromného prehliadania.

Použivané cookies

Cookies využívame na čisto technické účely, nespájame údaje získané vďaka nim s akýmikoľvek inými údajmi. Pracujeme s cookies tak, že neumožňujú identifikovať konkrétne osoby.

Pomáhame vylepšovať naše produkty a reklamy pomocou nástroja Microsoft Clarity, aby sme videli, ako používate našu webovú stránku. Používaním našej stránky súhlasíte s tým, že my a spoločnosť Microsoft môžeme zhromažďovať a používať tieto údaje. Spolupracujeme s nástrojom Microsoft Clarity, Microsoft Advertising / Microsoft Bing na zaznamenávanie toho, ako používate a interagujete s našou webovou stránkou prostredníctvom metrík správania, teplôtne mapy a prehrávania relácií, aby sme zlepšovali a zviditeľňovali naše produkty a služby. Údaje o používaní webovej stránky sa zaznamenávajú pomocou súborov cookies a ďalších technológií sledovania od prvej i tretej strany, aby sme zistili popularitu produktov/služieb a online aktivity. Tieto informácie tiež využívame na optimalizáciu stránok, účely týkajúce sa prevencie podvodov a zabezpečenia a na reklamné účely. Viac informácií o spracovaní a využití dát, nájdete v oznámení o ochrane súkromia spoločnosti Microsoft.

Táto stránka používa službu Google Analytics a Google Tag Manager na prídanie metrických tagov. Služby sú poskytované spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to: prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, remarketing – zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhlédnutých produktov, ​​rozšírené demografické prehľady – reportovanie anonymných demografických údajov. Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webe službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktiváciu nebudú ďalej dáta odosielané. Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v oznámení o ochrane súkromia spoločnosti Google.

Táto stránka používa službu tawk.to — spoločnosť tawk.to inc., sídlom 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, NV 89119, Spojené štáty Americké. Služba zhromažďuje následné údaje: technické údaje o pripojení k serveru — IP adresa, dátum, čas, podstránka, informácie o prehliadači, údaje o vašej požiadavke alebo kontakte, kontaktné informácie – meno a e-mailová adresa, ak boli zadané. Analyzujeme správanie používateľov na podporu návštevníkov webovej stránky s technickými alebo obsahovými otázkami a na optimalizáciu obsahu. Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v oznámení o ochrane súkromia spoločnosti Tawk.to.

Informácie o spracovaní osobných údajov možete nájť na tejto stránke.